cửa cuốn

Thông số kỹ thuật

Luôn đảm bảo đúng độ dầy của nan cửa cuốn (Hàng chất lượng và đúng giá).

Sơn phủ là loại sơn ngoài trời cao cấp 

An toàn hơn khi cửa đóng ở trạng thái để khe thoáng nhờ bộ phận chống nâng tiên tiến.

Đảo chiều khi gặp chướng ngại vật.

Khi cửa xuống chạm nền không bị dừng.